COVID-19  מתווה פעילות

פעילות משולבת - באוויר הפתוח ובחללים סגורים עם מסיכות

לאור המגבלות שנוצרו עקב מגפת הקורונה, והרצון להמשיך בהפעלת שבט אופק בשנת הפעילות הקרובה תוך שמירה על בריאותם ושלומם של החניכים, פעילים, מדריכים וכלל הקהילה, השבט יפעל במודל משולב בהתאם למזג האוויר והנחיות מדינת מסצוסטס. 

מודל הפעילות מתחלק לשלושה שלבים - שלב א' בחוץ, שלב ב' בבית ספר באזור ניוטון ושלב ג' חזרה לפעילות בחוץ.

חובת מסיכות בפעילות הצופים בחללים סגורים

כאשר יתקיימו פעולות בחללים סגורים, כל מי שנמצא במתחם הפעילות יחוייב בעטיית מסיכה ללא יוצא מהכלל. חניך שבט אופק אשר יוריד את המסיכה לגמרי או בצורה חלקית (אף גלוי) יוזהר פעמיים במהלך יום פעילות. אזהרה שלישית באותו יום פעילות תחשב עבירת משמעת חמורה ותגרור הרחקה מהפעילות הבאה שתתבצע באוויר הפתוח. 

תנאי בריאות להשתתפות בפעילות 

חניך יוכל להשתתף בפעילות רק אם הוא או וכל בני ביתו לא סובלים או סבלו ב-48 השעות לפני הפעילות, מאחד או יותר התסמינים המתוארים להלן:

● חום מעל 100 פרנהייט / 38 צלסיוס
● שיעול
● קוצר נשימה
● כאב גרון
● בחילה, הקאות ו/או שלשולים
● כאב ראש
● אובדן חוש ריח ו/או טעם
● כאבי שרירים
● צמרמורת / רעד
● תשישות / עייפות חריגה
● גודש באף / צינון / נזלת


חניך אשר הוא או בני ביתו היו בקרבת אדם שאובחן חיובי לקורונה ב-7 הימים האחרונים,לא יוכל להגיע לפעילות למשך 7 ימים או לאחר 5 ימים בכפוך להצגת בדיקת קורונה שלילית שנערכה 3-5 ימים לאחר החשיפה, בהתאם להנחיות הCDC. כלל זה יחול על מחוסנים ולא מחוסנים.