top of page

COVID-19 
מתווה פעילות

logo1.png
פעילות משולבת - באוויר הפתוח ובחללים סגורים

לאור המגבלות שנוצרו עקב מגפת הקורונה, והרצון להמשיך בהפעלת שבט אופק בשנת הפעילות הקרובה תוך שמירה על בריאותם ושלומם של החניכים, פעילים, מדריכים וכלל הקהילה, השבט יפעל במודל משולב בהתאם למזג האוויר והנחיות מדינת מסצ'וסטס. 

מודל הפעילות מתחלק לשלושה שלבים - שלב א' בחוץ (בסתו), שלב ב' בבית ספר באזור ניוטון (בחורף) ושלב ג' חזרה לפעילות בחוץ (באביב).

חובת מסיכות בפעילות הצופים בחללים סגורים

מדיניות מעודכנת בנוגע למסכות בעת פעילות בחללים סגורים תפורסם לפני המעבר לשלב ב' (בחודש דצמבר 2022) בהתאם למדיניות הסטייט המעודכנת באותה עת ובהתאם למצב התחלואה באזור ובקהילה. הנהגת שבט אופק מחוייבת לשמירה על בריאות החניכים וצוותי ההדרכה והפעילים ואנו מקווים שעד המעבר לשלב ב' יוסרו כל מגבלות הקורונה שהיו חלק מפעילות השבט בשנתיים וחצי האחרונות.

תנאי בריאות להשתתפות בפעילות 

חניך יוכל להשתתף בפעילות רק אם הוא בריא ואינו מראה אחד או יותר מן התסמינים המתוארים להלן:

● חום מעל 100 פרנהייט / 38 צלסיוס
● שיעול
● קוצר נשימה
● כאב גרון
● בחילה, הקאות ו/או שלשולים
● כאב ראש
● אובדן חוש ריח ו/או טעם
● כאבי שרירים
● צמרמורת / רעד
● תשישות / עייפות חריגה
● גודש באף / צינון / נזלת


חניך אשר הוא או בני ביתו אובחנו כחולים בקורונה, לא יוכל להגיע לפעילות למשך 7 ימים ולאחר מכן יוכל להגיע לפעילות בכפוף לבדיקת אנטיגן שלילית ויידרש להיות עם מסכה עד ליום העשירי, בהתאם להנחיות ה - CDC. כלל זה יחול על מחוסנים ולא מחוסנים כאחד. 

bottom of page