COVID-19  מתווה פעילות

פעילות משולבת - באוויר הפתוח ובקבוצות בזום

לאור המגבלות שנוצרו עקב מגפת הקורונה, והרצון להמשיך בהפעלת שבט אופק בשנת הפעילות הקרובה תוך שמירה על בריאותם ושלומם של החניכים, פעילים, מדריכים וכלל הקהילה, השבט יפעל במודל משולב בהתאם למזג האוויר והנחיות מדינת מסצוסטס. 

מודל הפעילות מתחלק לשלושה שלבים - שלב א' בחוץ, שלב ב' אונליין במהלך החורף ושלב ג' חזרה לפעילות בחוץ או בJCDS בהתאם להנחיות גופי הבריאות. 

חובת מסיכות בפעילות הצופים בחוץ

כאשר יתקיימו פעולות בחוץ, כל מי שנמצא במתחם הפעילות יחוייב בעטיית מסיכה ללא יוצא מהכלל. חניך שבט אופק אשר יוריד את המסיכה לגמרי או בצורה חלקית (אף גלוי) יוזהר פעמיים במהלך יום פעילות. אזהרה שלישית באותו יום פעילות תחשב עבירת משמעת חמורה ותגרור הרחקה מהפעילות הבאה שתתבצע באוויר הפתוח. 

הצהרת בריאות - חובת מילוי והבאה לכל פעילות 

כניסה למתחם בתחילת הפעילות תותנה בבדיקת חום ומילוי טופס הצהרת בריאות אונליין לפני כל פעולה. על כל חניך להגיע לפעילות לאחר שהוריו מילאו ביום הפעילות את הצהרת בריאות. הטופס חובה גם לחניכי השכב"ג ועל ידי הורים המתנדבים בפעילות באותו יום. 


חניך שהוריו לא מילאו את הטופס ביום הפעילות לא יורשה להיכנס לפעילות באותו שבוע והוריו יצטרכו לקחת אותו ממקום הפעילות.

תנאי בריאות להשתתפות בפעילות 

חניך שסובל או סבל ב-48 השעות לפני הפעילות, או שאחד מבני ביתו סובל או סבל ב-48 השעות לפני הפעילות מאחד התסמינים המתוארים בטופס הצהרת הבריאות - כולל:
● חום מעל 100 פרנהייט / 38 צלסיוס
● שיעול
● קוצר נשימה
● כאב גרון
● בחילה, הקאות ו/או שלשולים
● כאב ראש
● אובדן חוש ריח ו/או טעם
● כאבי שרירים
● צמרמורת / רעד
● תשישות / עייפות חריגה
● גודש באף / צינון / נזלת


חניך אשר הוא או בני ביתו היו בקרבת אדם שאובחן חיובי לקורונה ב-14 הימים האחרונים, או שהוא או בני משפחתו ביקרו במדינות המוגדרות על ידי מדינת מסצ'וסטס כדורשות 14 ימי הסגר אחרי ביקור בהן - לא יוכל להגיע לפעילות למשך 14 ימים או עד בדיקת קורונה שלילית.

כללים לפעילות השבט בזום 

בחודשי החורף, כאשר מזג האוויר לא יאפשר פעילות בחוץ או במקרה שהנחיות מדינת מסצוסטס לא יאפשרו מפגשים בחוץ, תעבור פעילות השבט למפגשי קבוצות בזום. להלן מספר כללים להתנהלות בזום:

  1. החניכים מתבקשים לרשום את שמם האמיתי בכניסה לזום לצורך זיהוי

  2. החניכים מתבקשים להפעיל את המצלמה על מנת להיות נוכחים בפעילות 

  3. כאשר יתבקשו - החניכים מתבקשים להשתיק את עצמם על מנת שניתן יהיה לשמוע את הדובר

  4. חובה להגיע בלבוש הולם, רצוי בחאקי. חניכי קורס ט' ושכב"ג - חובה לעלות לפעילות בחאקי.

  5. אנו מצפים מהחניכים לשמור על אותם כללי התנהגות בזום כמו בפעילות הרגילה: בלי קללות וגסויות, בלי תמונות או וידיאו מביך, יש להקפיד על שפה מכבדת ואסורה ביריונות או שיימינג.