top of page

מחנה ט'

מחנה ט' הוא מחנה הנהגתי מיוחד בו לוקחים חלק כל חניכי הקורס בחוף המזרחי. המחנה נערך בפלורידה בסוף השבוע של MLK בינואר בכל שנה, ובמהלכו עוברים חניכי הקורס פעילויות באחוות משותפות עם חניכים משבטים אחרים, יחידות תוכן כחלק מהכשרתם לתפקידי הדרכה והובלה, התנסויות בהדרכה ופעולות גיבוש והכנה לקראת כניסתם לשכב"ג בסוף שנת הקורס.

המחנה נמשך 5 ימים והוא חלק משמעותי ובלתי נפרד מההכנה של החניכים לתפקידים השונים אליהם הם ישובצו בסוף שנת הקורס.

במחנה ניתן דגש רב גם על הבגרות האישית של החניכים, יכולותיהם להוביל ולקחת אחריות, לעבוד בצוות ולהיות חלק תורם ומשמעותי במסגרת הקבוצה.

צוות המדריכים במחנה, כמו גם במהלך הקורס השנתי, אמון על הכשרת החניכים, מתן כלים, העצמה ובעצם בניית הדור הבא של השכב"ג שיוביל את השבט.

המחנה מסתיים במסדר חגיגי ומרגש במסגרתו מקבלים החניכים מכתבים אישיים מההורים.

‏תמונה מ-Yifat Rochell.jpg
‏תמונה מ-Yifat Rochell.jpg
‏תמונה מ-Yifat Rochell.jpg
20200119_201930.jpg
bottom of page