top of page

סמינר פתיחת שנה (פתי"ש)

סמינר פתי"ש נערך בתחילת כל שנת פעילות (בד"כ בתחילת חודש ספטמבר) לפני הפעולה הראשונה. הסמינר מיועד לכל צוותי ההדרכה והפעילים של השכב"ג ומטרתו להכין את הצוותים לשנת הפעילות. במסגרת הסמינר, שמתקיים במשך סופ"ש שלם במחנה במערב מסצ'וסטס, הצוותים עובדים יחד ומתגבשים, מכינים את שנת הפעילות ומתכוננים לפעולת הפתיחה החגיגית בה יקבלו את החניכים הנרגשים.

במסגרת הסמינר השכב"גיסטים מבשלים ביחד, בונים, יושבים סביב המדורה, ונהנים מפעילויות הספורט והמים באגם ובבריכה.

במסדר סיום הסמינר הצוותים מקבלים את עניבות ההדרכה/הפעילים שלהם, וכל השכב"גיסטים הטריים שרק הצטרפו לשכב"ג מקבלים גם תיקי שכב"ג מתנה מהשבט.

מעגל1.jpg
8.jpg
24.jpg
IMG_0479.jpeg
bottom of page