מחוייבים לכל חניך 

 שבט אופק הינו עמותה ללא מטרות רווח הממומנת על ידי דמי חבר שנתיים ותרומות. 

אנו מחוייבים לאפשר לכל חניך להשתתף בכל פעילויות השבט, לרבות מחנות וסמינרים לחניכי השכב"ג הכוללים טיסות, ומעמידים מלגות סיוע כלכלי לפי הצורך. 

המלגות מחולקות לפי שיקול דעתה של ועדת המלגות של השבט, המונה מספר הורים מתנדבים שנבחרו לתפקיד. הועדה בוחנת את בקשת המלגות ומחליטה על חלוקתן באופן דיסקרטי ונפרד לחלוטין מהנהגת השבט.  

שותפים ותורמים